INSECTS OF THE WORLD UNITE!

Oppland Kunstsenter

12. June - 1. August 2021

Photo : Øyvind Thorvaldsen

Fra pressemeldingen:I dreamt I was a fly. I flew towards the light.Med denne setningen åpner Andreas Siqueland utstillingen Insects of the world unite! På Oppland Kunstsenter. Naturen har tatt over rommene som en gang huset en kino og senere Bøndenes Hus.Ville vekster vokser opp langs lerretene som dekker veggene lagvis fra gulv til tak. Vi er inne i maleriets habitat; en tett skog av form og farge. Andreas Sigueland har de senere årene arbeidet mye med maleriske rommelige installasjoner hvor menneskets relasjon til naturen er det sentrale motivet. Man omsluttes. Det er en fysisk opplevelse. Maleriene er ikke lenger bare frittstående objekter, de er romlige vesner, som oss selv. 


Utstillingen har blitt realisert med tilskudd fra Regionale prosjektmidler for visuell kunst, Kunstsentrene i Norge


The Exhibition at Kristiansand Kunsthall was realized with the generous support of: