LIVING WITH IT!

Kristiansand Kunsthall

3. August - 19. September 2021

Photo documentation: Pernille Münster

Fra pressemeldingen:


En gang i fremtiden da vannstanden hadde steget og de fire årstidene var blitt til én, ble  huset tatt over av det omkringliggende landskapet. Vannet hadde sprengt åpen  kjellerveggen og inn med vinden fløy løv, gress og små kvister. Over tid ble kjelleren fylt  med det nedbrytende materialet, som snart ble til grobunnen for små planter. Med et  varmt og fuktig klima vokste plantene raskt. Snart begynte de å utforske de forskjellige  rommene i huset. Fra røttene i kjelleren vokste store trær frem langs veggene i huset.  Gulvet ble teppet til skog og mark. Til slutt huset huset naturen selv. 


Som del av vår gjentakende undersøkelse av samtidsmaleriet presenterer vi utstillingen Living with it! av  Andreas Siqueland. For fire år siden byttet Siqueland leilighet i Oslo med gård på landet. Våningshuset  oppført i 1916 i jugendstil er rammen for å undersøke hva som skjer når naturen tar over våre indre  rom. I utstillingen er seks av rommene fra huset flyttet til kunsthallen. Malerier dekker veggene fra gulv  til tak. I samarbeid med Ulfven, Volver, Grinaker Vev, snekker Lars Stålegård og designer Ingrid Brandth  har Siqueland formgitt fliser, tepper og pledd, krakker og sko som som inngår i installasjonen. Et større  opplag med nye risotrykk basert på pennetegninger dekker de hvite veggene i utstillingshallen. Vi  forflytter oss lagvis mellom ulike uttrykk, strøk, landskap og årstider. Vi klatrer i trærne, vi studerer  skogbunnen. I åpne luftige lysninger ser vi inn i trange tette kratt. Maleriet transformerer arkitekturen.  Den skaper nye rom for tilstedeværelse – en dialog mellom det ytre og det indre i stadig forandring.  Plantene gror på sine egne premisser. De skaper egne forbindelser, over og under jorden. De  iscenesetter oss som mennesker i et mulig fremtidsscenario som er en del av våre liv i dag. 


Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og regionale prosjektmidler for kunst.